УСЛОВИЯ  ЗА ЧЛЕНСТВО В DEPECHE-MODE.ORG

 Юни, 2007

 

0.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

0.1.   Този документ описва условията за членство в проекта DEPECHE-MODE.ORG.

0.2.   Проектът DEPECHE-MODE.ORG ще бъде наричан от тук нататък  САЙТЪТ.

0.3.   Документът ще бъде наричан от тук нататък ПРАВИЛНИКЪТ.

0.4.   Основателите и сътрудниците на проект DEPECHE-MODE.ORG ще бъдат наричани от тук нататък под общото название ЕКИПЪТ. Към месец Май 2007, ЕКИПЪТ се състои от:

·        Добромир Радичков, наричан от тук нататък dobomode

·        Светослав Тодоров, наричан от тук нататък The Fein

·        Живко Янакиев, наричан от тук нататък ballbreaker

·            Миряна Арнаудова, наричана от тук нататък Admirer

·            Кирил Георгиев, наричан от тук нататък kiril101

·            Параскева Николова, наричана от тук нататък Kevy

0.5.    Дискусионният форум в САЙТА ще бъде наричан от тук нататък  ФОРУМЪТ.

0.6.   Личната кореспонденция във ФОРУМА чрез т.нар. „лично съобщение” ще бъде наричана от тук нататък ЛС.

0.7.   Членство в проекта DEPECHE-MODE.ORG се осъществява чрез придобиването на статут ПОТРЕБИТЕЛ чрез попълването на регистрационна форма, достъпна от линка „Регистрирай се” намиращ се на всяка една страница на САЙТА.

0.8.   Чрез регистрацията си към САЙТА, всеки един ПОТРЕБИТЕЛ обявява своето съгласие с точките в този ПРАВИЛНИК.

 

1.      СТАТУТ  ПОТРЕБИТЕЛ

1.1.   Непозволено е осъществяването на повече от една регистрация. Всеки потребител, който в един и същи момент притежава две или повече активни регистрации придобива статут НАРУШИТЕЛ.

1.2     Непозволено е използването на чужда потребителска регистрация /доброволно предоставена или недоброволно придобита/ във всички начини на комуникация, предлагани от САЙТА. Това включва: ФОРУМЪТ, ЛС, чат, записки в дневниците, както и всички останали настоящи и бъдещи секции на САЙТА.

1.3.   Всеки потребител може доброволно да прекрати статута си на Потребител чрез САМОИЗТРИВАНЕ.

1.3.1. След САМОИЗТРИВАНЕ, всеки потребител, който повтори своята регистрация ще придобие статут на НАРУШИТЕЛ, извън случаите на инцидентно и непредвидено самоизтриване, които ще бъдат доказани с последващото поведение на потребителя във форума.

 

2.      СТАТУТ  НАРУШИТЕЛ

2.1.   Придобиването на статут НАРУШИТЕЛ става чрез нарушаването на една или повече точки от ПРАВИЛНИКА.

2.2.   Придобиването на статут НАРУШИТЕЛ се извършва чрез официално налагане от ЕКИПА след общото му гласуване.

2.3.   Налагането на статут НАРУШИТЕЛ се извършва чрез известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ЛС, a в случаите на продължаване извършване на нарушението, с публично порицаване във ФОРУМА, по преценка на ЕКИПА.

      2.3.1.  При първо придобиване на статут НАРУШИТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛЯT преминава в т.нар. ИЗПИТЕН СРОК, траещ 1 месец, през който няма право да пише ЛС. След изтичане на този срок и при липса на повторни нарушения на ПРАВИЛНИКА, статутът се отменя от ЕКИПА.

     2.3.2.    При повторно нарушение на точка от ПРАВИЛНИКА по време на ИЗПИТНИЯ СРОК, последният се удължава с 2 месеца; ЕКИПЪТ ще деактивира способността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да публикува теми във ФОРУМА до изтичане на новия ИЗПИТЕН СРОК.

      2.3.3.   При всяко следващо нарушение на точка от ПРАВИЛНИКА по време на ИЗПИТНИЯ СРОК, ЕКИПЪТ ще гласува и предприеме едно от следните три действия:

      2.3.3.1.   Ще се деактивира способността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да отваря и да отговаря на теми във ФОРУМА;

      2.3.3.2.   ИЗПИТНИЯТ СРОК ще бъде удължен с още 3 месеца;

      2.3.3.3.  ЕКИПЪТ ще отменя статута на ПОТРЕБИТЕЛ и анулира регистрацията на нарушителя. След анулиране на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, всеки опит за нова регистрация ще произведе повторно анулиране без гласуване.

      2.3.3.3.1. След анулиране на регистрацията, ЕКИПЪТ въвежда забрана за нарушителя за достъп до ФОРУМА по IP адрес, Е-мейл адрес и потребителско име. Това означава, че ФОРУМЪТ ще бъде недостъпен за всеки, който ползва компютър с IP адреса на нарушителя.

 

3.      ОБЩИ ПРАВИЛА

3.1.   Забранява се извършването на комерсиална дейност на страниците на САЙТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен при следното изключение:

      3.1.1.  Разрешава се обявяването на продажба на предмети на или под коричната (оригиналната) им цена.

3.2.   Забранено е публикуването на материали с рекламно съдържание без изричното писмено позволение на ЕКИПА.

3.3.  При публикуването на редовни събития от страна на резидентни DJ-и или организатори е редно те да бъдат поставени в една тема, която съдържа името на огранизаторите и клуба. В съответствие с тематиката на събитието темата трябва да бъде  публикувана в “Събития” към субфорум “МУЗИКА” или субфорум “DEPECHE MODE”. ЕКИПЪТ си запазва правото да отнема по всяко време предоставеното за публикуване на материали разрешение.

3.4.   Всякакви материали с вулгарно или обидно съдържание ще бъдат цензурирани или изтривани, по преценка на ЕКИПА. Авторите на тези материали придобиват статут на НАРУШИТЕЛ.

3.5.   Забранява се публикуването на страниците на САЙТА на материали:

      3.5.1.     Противоречащи на българското законодателство;

      3.5.2.     Нарушаващи правата на човека;

      3.5.3.     Съдържащи порнография;

      3.5.4.     Призоваващи към насилие или расова/етническа/религиозна вражда;

      3.5.5.     Нарушаващи правата и законните интереси на трети лица;

      3.5.6.     Съдържащи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

      3.5.7.     С чужди авторски права и публикувани без разрешение;

      3.5.8.     Съдържащи невярна информация или клевета.

3.6.   ЕКИПЪТ запазва авторски права над всички текстови, графични и аудио материали публикувани на страниците на САЙТА, с изключение на материали, които изрично са оповестени като вече притежаващи авторски права.

      3.6.1.     Забранено е публикуването, препращането и използването на материали с авторски права в други медии или Интернет страници без изричното съгласие на държащия правата.

3.7.   Забранява се всякакъв вид спам и агитация на страниците на САЙТА, включително и чрез ЛС.

3.8.   Преди да се публикува нова тема във ФОРУМА, нейният автор следва да провери дали тема с подобно или идентично съдържание вече е била публикувана във форума.

3.9.   При желание за публикуване на мнение по вече затворена или изтрита тема, следва да се осъществи консултация с някой от ЕКИПА чрез ЛС.

 3.10.   Ранговете са поставени за дефиниция на прекараното време във ФОРУМА и публикуваните мнения. Публикуването с единствена цел подобряване на нечий ранг ще бъде преценявано с оглед на съдържанието на конкретната публикация.

3.11.  Текстообработващите кодове са предоставени, за акцентиране върху дадени думи или пасажи. Използването им извън тази тяхна функция ще води до редактиране или изтриване на публикацията.

      3.11.1.  Използване на пасажи изцяло написани с главни букви в повече от една публикация или след направено изрично предупреждение, ще доведе до статут НАРУШИТЕЛ.

      3.11.2.  Злоупотребата с усмивките, цветовете и големината на шрифтовете ще доведе до статут НАРУШИТЕЛ.

3.12.  Забранява се публикуването на мнения в теми, които нямат общо съдържание или контекст.

3.13.  Публикуването на „теории”, разкази и публикации надвишаващи 1500 символа е редно да се осъществи в „Дневник”, а не във ФОРУМА.

3.14.  Забранява се неуместното публикуване на фиктивни мнения без съществено съдържание (публикации от 2 думи и т.н.)

3.15.  Всякакви лични проблеми, възникнали въз основа на публикации във форума трябва да бъдат разрешени в рамките на добрия тон.

      3.15.1.  Личните проблеми, които не засягат дадена тема и/или останалите ПОТРЕБИТЕЛИ, трябва да бъдат разрешавани чрез ЛС или друг вид частна кореспонденция, като това не дава основание на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да прекрачват границата на добрия тон.

      3.15.2.  Добрият тон трябва да бъде спазван от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във всички начини на комуникация, предлагани от САЙТА. Това включва: ФОРУМЪТ, ЛС, чат, записки в дневниците, както и всички останали настоящи и бъдещи секции на САЙТА.

3.16.  Задължително е използването на кирилица на страниците на САЙТА, с изключение на ЛС и чата. При нарушение на това правило, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде любезно подканен да пише на кирилица. При повторно нарушение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ придобива статут НАРУШИТЕЛ. Публикациите, които не са на кирилица ще бъдат изтривани от ЕКИПА без предупреждение.

      3.16.1.  Във връзка с изискванията за кирилица, ЕКИПЪТ е въвел опция "Кирилица" на страницата за публикуване. Активирането и деактивирането на кирилица може да се осъществи и чрез натискането на клавишна комбинация ALT+C.

3.17.  ЕКИПЪТ си запазва правото да променя ПРАВИЛНИКА по всяко време. Новите или променени правила ще влизат в сила 3 дни след публично обявяване на страниците на САЙТА.

3.18.  Всички мнения и коментари, публикувани в САЙТА, изразяват личното отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ и той носи цялата отговорност за верността им. Мненията не обвързват с нищо останалите потребители, собствениците на сайта или ЕКИПА.

 

4.      ПРАВИЛА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ

4.1.   Опцията за прикачени файлове е направена с цел по-добра илюстрация на дадена публикация, без това да означава, че във всяка една публикация трябва да присъства снимка или друг прикачен файл.

4.2.    Задължително е ширината на прикачените снимки да не надвишава 420 пиксела. Правилото важи, както за ФОРУМА така и за секция ДНЕВНИК.

4.3.   С цел запазване облика на сайта, ЕКИПЪТ има право да коригира прикачените файлове. Това включва и изтриване на прикачените файлове или на цялата публикация, ако е наложително.

 

5.      ПРАВИЛА ОТНОСНО ОПЦИЯ “КАРМА”

5.1.   КАРМА е опция, която служи за коректор на мненията. Тя може да бъде променяна въз основа на дадена публикация, тема или цялостно поведение.

5.2.    Забранява се променянето на нечия карма по причина извън посочените по точка 5.1.

5.3.   В случай, че КАРМАТА се превърне в самоцел на даден ПОТРЕБИТЕЛ и той съзнателно насърчава други ПОТРЕБИТЕЛИ да го одобряват или порицават, той ще бъде третиран като НАРУШИТЕЛ.

 

6.      ПРАВИЛА “РЕСУРСИ”

6.1.   Всички значими мултимедийни ресурси съхранявани в САЙТА ще бъдат наричани от тук нататък РЕСУРСИ.

6.2.   РЕСУРСИТЕ на САЙТА включват изображения и аудио/видео материали в архива, ФОРУМА, дневника и т.н.

6.3.   РЕСУРСИТЕ са охранявани от специална защитна система. За достъп до РЕСУРСИТЕ на САЙТА се изискват следните условия:

      6.3.1.    Необходима е потребителска регистрация.

      6.3.2.    Необходими са минимум 12 часа общо прекарано време във форума/САЙТА.

      6.3.3.    Необходими са минимум 20 публикации във форума.

6.4.   Забранява се разпространяването на линкове (URL) на РЕСУРСИТЕ на САЙТА.

6.5.   Забранява се едновременното теглене на повече от 2 РЕСУРСА.

6.6.  Забранява се предоставянето на потребителска регистрация на трети лица с цел придобиване на достъп до РЕСУРСИТЕ. Нарушителите ще бъдат незабавно изтривани без предупреждение.